Για να εξαιρεθείτε από τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων που πραγματοποιείται από τα προϊόντα Omniture SiteCatalyst, Omniture DataWarehouse, Omniture Discover και Omniture SearchCenter σχετικά με την επίσκεψή σας σε αυτήν την τοποθεσία, πρέπει να εγκαταστήσετε κάποια cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά τα cookie υποδηλώνουν ότι έχετε εξαιρεθεί από αυτή τη λειτουργία.

Αν διαγράψετε αυτά τα cookie ή αν αλλάξετε υπολογιστή ή πρόγραμμα περιήγησης στο Web, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε την εξαίρεσή σας από αυτή τη λειτουργία ξανά.

Εξαίρεση - Να εξαιρεθώ από τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων επίσκεψης (να γίνει εγκατάσταση των cookie εξαίρεσης omtrdc.net και 2o7.net) - Κάντε κλικ εδώ

Μη εξαίρεση - Να μην εξαιρεθώ από τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων επίσκεψης (να μην γίνει εγκατάσταση των cookie εξαίρεσης omtrdc.net και 2o7.net) - Κάντε κλικ εδώ