Akceptacja zakończona; pliki cookie typu „opt-out” usunięto pomyślnie.

Te pliki cookie typu „opt-out” są określone dla obecnie używanych przez użytkownika przeglądarki i komputera. Opcja rezygnacji nie będzie uwzględniana, gdy dostęp do strony nastąpi z innej przeglądarki lub innego komputera. Nie będzie ona również uwzględniana, gdy z komputera zostaną usunięte te pliki cookie. W takim przypadku należy powtórzyć tę procedurę dla każdej przeglądarki i każdego komputera, z którego korzysta użytkownik odwiedzając daną stronę, oraz gdy pliki cookie zostaną usunięte z komputerów.